thema_afbeelding1.jpg
 
Inwoners Partij Rozenburg
 
   
IPR: MET U EN VOOR U, SAMEN VOOR ROZENBURG

Wijkwelzijn, wijkveiligheid en participatie samen met onze inwoners uitwerken en controleren. De Rozenburgers de baas en niet Rotterdamse diensten.

De Rozenburgers maken het dorp en het veranderen of verdwijnen van voorzieningen moet altijd in overleg met de Rozenburgers, daarom speeltuinen behouden en avontuurlijk speelplaatsen met voldoende toezicht.

De receptiefunctie in de Stadswinkel  moet als servicebalie en ook de vraagwijzer functie behouden blijven om jong en oud antwoord op vragen te geven en te helpen bij het invullen van papieren. Het bemensen moet gebeuren met mensen die weten hoe het werkt in Rozenburg.

Van belang voor een leefbaar Rozenburg is dat de subsidies voor de verenigingen, het ouderen- en jongerenwerk teruggebracht worden naar het niveau van 2011.

Het beschikbare budget voor representatie en participatie voor Rozenburg wordt beheerd door de voltallige gebiedscommissie.

Het jongerenwerk en de buurt sportcoach dienen samen met de jeugd over het hele dorp verspreide jeugdactiviteiten op te zetten voor alle leeftijdscategorieën.

De nieuwbouw en toewijzing van woningen moeten worden afgestemd op de lokale behoefte en wensen. De bouw van de PG-woningen aan de Elzenlaan duldt geen verder uitstel.

Gezondheid inwoners verbeteren door tegen CO2 en fijnstof door maatregelen te nemen.

Veerverbinding behouden ook na gereedkomen Blankenburgtunnel als vluchtroute bij calamiteiten.

De huidige ‘raadszaal’ dient vooralsnog als vergaderlocatie voor de gebiedscommissie en haar leden beschikbaar te blijven.
Laatste nieuws
Zoeken