thema_afbeelding1.jpg
 
Inwoners Partij Rozenburg
 
   
IPR > Home

 
Lijst 19
 
 
Hierbij presenteren wij U het verkiezingsprogramma van Inwoners Partij Rozenburg voor de gebiedscommissieperiode van 2014 tot 2018 voor het gebied Rozenburg.
 
Zoals u ziet is dit programma aanmerkelijk korter dan ons programma voor de Rozenburgse deelraad voor de afgelopen periode 2010 – 2014. Reden daarvoor is, dat met het wegvallen van de deelgemeenten als gevolg van een wijziging in de gemeentewet en het deels daarvoor in de plaats komen van de gebiedscommissies tegelijkertijd een aantal taken en bevoegdheden van de deelgemeenten naar de centrale stad verhuizen.
 
De gebiedscommissie zal voornamelijk een adviserende taak ( zowel gevraagd als ongevraagd ) aan de gemeenteraad van de Stad Rotterdam krijgen voor alle Rozenburgse aangelegenheden en directe invloed uitoefenen op het gebiedsplan. Een plan, dat door de gebiedscommissie moet worden vastgesteld en vervolgens bewaakt en eens in de twee jaar moet worden bijgesteld.
 
Dit bijstellen van het gebiedsplan Rozenburg moet worden gedaan in overleg met de Rozenburgse bevolking, - instellingen en –verenigingen. Het slagen van het nieuwe gebiedscommissie systeem is daarbij volledig afhankelijk van de mate waarin de Rozenburgse bevolking participeert en samenwerkt. Door directe samenwerking tussen IPR en een drietal fracties in de gemeenteraad van de centrale stad Rotterdam kan IPR de belangen van alle Rozenburgers optimaal behartigen.
 
 
Laatste nieuws
Zoeken